Jak wybrać tłumacza?

Jeśli trafili Państwo na naszą stronę, jest duża szansa, że szukają Państwo tłumacza i porównują różne oferty. Ponieważ sami oferujemy tłumaczenie, nie jesteśmy w 100% obiektywni, ale możemy Państwu pomóc w wyborze. Oto kilka porad, jak wybrać biuro tłumaczeń:

Co brać pod uwagę przy porównaniu cen różnych biur tłumaczeń?

Przeciętne biuro tłumaczeń nie podaje konkretnej ceny na swojej stronie internetowej. Zamiast tego oferuje darmową wycenę tekstu. Jednak bez względu na to, w jaki sposób uzyskamy informację o cenie usługi, musimy się upewnić, za co dokładnie jest to cena, aby być w stanie porównać różne oferty. Oto kilka wskazówek:

1. Strona rozliczeniowa, czyli ile znaków?

Podawana cena to zwykle cena za 1 stronę rozliczeniową. Niestety, na rynku funkcjonuje wiele różnych stron rozliczeniowych, dlatego trzeba się dowiedzieć, z jakiej korzysta dane biuro tłumaczeń. Zawsze jednak jest to liczba znaków liczona razem ze spacjami (liczbę znaków można sprawdzić w programie Word w menu Narzędzia | Statystyka wyrazów). Przykłady:

 • 1800 znaków – typowa strona rozliczeniowa w Polsce
 • 1600 znaków – strona zalecana przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
 • 1500 znaków – norma europejska, którą przyjęły niektóre biura
 • 1125 znaków – strona obowiązująca dla tłumaczeń przysięgłych, narzucona przez rozporządzenie ministra sprawiedliwości

Tak czy inaczej, zawsze jest to mniej niż zwykła strona tekstu w Wordzie.

Klient powinien zawsze sprawdzać, jakiej strony dotyczy cena podana przez dane biuro tłumaczeń. Aby przeliczyć cenę z jednej strony rozliczeniowej na inną, można się posłużyć tym wzorem:

cena strony B = (cena strony A / liczba znaków strony A) * liczba znaków strony B.

Przykład: biuro tłumaczeń ABC pobiera opłatę 40 zł za stronę 1600. Ile wobec tego płacimy za stronę 1800?

Cena strony = (40 / 1600) * 1800 = 45 zł.

Wielkość strony rozliczeniowej sama w sobie ma dla klienta tylko takie znaczenie, że przeciętne biuro tłumaczeń nie uznaje cen ułamkowych. Jeśli tekst tłumaczenia wyniesie jedną stronę rozliczeniową i jedno zdanie, zostanie on policzony jako dwie strony rozliczeniowe, tak więc im mniejsza strona, tym mniej zapłacimy za taką wyjątkową sytuację. Jednak branie tej ewentualności pod uwagę ma sens tylko w przypadku bardzo krótkich tłumaczeń.

2. Strona oryginału czy tłumaczenia?

Trzeba też się dowiedzieć, czy biuro tłumaczeń bierze pod uwagę długość tekstu źródłowego, czy docelowego. W pierwszym wypadku z góry wiemy, ile będzie kosztować tłumaczenie, w drugim cena przed wykonaniem tłumaczenia może być tylko przybliżona. Standardem jest cena za tekst docelowy. Przeciętne tłumaczenie jest dłuższe od tekstu źródłowego, co oznacza, że cena może być wyższa niż się spodziewamy po długości naszego tekstu, ale wszystko zależy od konkretnej pary języków. Niektóre języki wyrażają tę samą treść większą liczbą znaków (np. niemiecki, polski), a inne mniejszą (np. angielski, chiński).

3. Cena brutto czy netto?

Należy sprawdzić, czy podana cena jest ceną brutto czy netto. Przeciętne biuro tłumaczeń podaje cenę netto, do której trzeba doliczyć 23% podatku VAT. Aby obliczyć cenę brutto, należy pomnożyć cenę netto przez 1,23.

Co wpływa na cenę podstawową tłumaczenia?

Na stronie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich są szczegółowe informacje na temat tego, jaka powinna być stawka za tłumaczenie. Niestety, informuje ona głównie o tym, jak różne czynniki wpływają na stawkę podstawową, a nie podaje tej stawki. Przeciętne biuro tłumaczeń uzależnia cenę tłumaczenia od tych czynników, dlatego przedstawimy je poniżej:

 1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie na polski jest tańsze od tłumaczenia na język obcy.
 2. Język oryginału i tłumaczenia. Najtańszy jest angielski, francuski, niemiecki i rosyjski, dalej są inne języki europejskie (np. węgierski), a jeszcze dalej języki pozaeuropejskie (np. chiński).
 3. Rodzaj tłumaczenia. Tłumaczenie ogólne jest tańsze od tłumaczenia specjalistycznego (czyli wymagającego wiedzy specjalistycznej na dany temat).
 4. Tryb pracy. Jeśli tłumacz musi pracować w pośpiechu, należy się wyższa stawka. Dodatkowo stawka powinna być wyższa, jeśli zlecenie wymaga pracy w nocy lub dni ustawowo wolne od pracy.
 5. Inne czynniki, np. należy się wyższa stawka, jeśli tekst źródłowy jest niskiej jakości: nieczytelny, uszkodzony lub z błędami.

Jak odróżnić doświadczonego tłumacza od amatora?

Często jesteśmy nawet gotowi zapłacić dużo za dobry efekt, jednak skąd mamy wiedzieć, że efekt rzeczywiście będzie dobry? Oto kilka rad, jak rozpoznać profesjonalnego tłumacza lub biuro tłumaczeń:

 1. Profesjonalne biuro tłumaczeń nie powinno przyjmować zleceń za stawkę poniżej pewnego progu. Jeśli tłumacz zgadza się na cenę rzędu 15 zł za stronę, jest duża szansa, że jest niedoświadczony. Bardzo łatwo trafić na ofertę bardzo taniego tłumaczenia, jednak zazwyczaj oferują je studenci filologii szukający pierwszej pracy. Trudno w takim wypadku oczekiwać wysokiej jakości.
 2. Zawsze warto sprawdzić, czy tłumacz lub biuro tłumaczeń prowadzi legalną działalność. Jeden prosty sposób to sprawdzenie, czy dany podmiot podaje gdzieś REGON lub NIP i zweryfikowanie go na stronie GUS-u. Jeśli tłumacz nie prowadzi działalności, jest duża szansa, że to student lub młody tłumacz bez doświadczenia.
 3. Profesjonalny tłumacz powinien mieć stronę internetową, najlepiej na własnej domenie (czyli np. bez końcówki onet pl). Przy okazji na podstawie jakości tekstów na stronie możemy się zorientować, jakiej jakości tłumaczenia możemy się spodziewać.
 4. Profesjonalne biuro tłumaczeń posługuje się narzędziami CAT (computer-aided translation). Są to programy komputerowe wspomagające tłumaczenie. Narzędzia CAT nie wykonują pracy za tłumacza, tylko mu trochę pomagają. Mają znaczenie w przypadku większej współpracy – długiego tekstu lub jeśli mamy zamiar związać się z biurem tłumaczeń na dłuższy czas i zlecać mu liczne tłumaczenia. Wtedy programy te pomagają w konsekwentnym użyciu tych samych terminów. Posiadanie wspomnianych wyżej narzędzi CAT nie decyduje o tym, kto jest profesjonalnym tłumaczem a kto nie. Jednak można założyć, że poważne biuro tłumaczeń powinno móc zaoferować klientom wykonanie tekstu przy ich użyciu, dlatego warto dowiedzieć się, czy tak jest.
 5. Jeśli nie jesteśmy pewni kompetencji tłumacza, możemy nie powierzać mu od razu całego zlecenia, tylko na przykład pierwszy rozdział. Na podstawie współpracy w sprawie tego rozdziału możemy się zorientować, czy chcemy tej osobie powierzyć całe zlecenie.

Specjalizacja

Duże znaczenie ma, czy tłumacz specjalizuje się w danej dziedzinie. Biura tłumaczeń zazwyczaj zrzeszają dużą liczbę tłumaczy specjalizujących się w wielu dziedzinach, dlatego specjalizacja biura to często fikcja. Jeśli potrzebne jest tłumaczenie medyczne, biuro tłumaczeń kontaktuje się z doświadczonym tłumaczem medycznym, weryfikuje jego kwalifikacje i przydziela mu zlecenie. Jeśli biuro tłumaczeń twierdzi, że specjalizuje się w tłumaczeniach medycznych, to często jest to po prostu zabieg marketingowy. Jednak pojedynczy tłumacz nie może być specjalistą we wszystkich dziedzinach, dlatego powinniśmy się strzec przed zlecaniem zwykłemu tłumaczowi pracy z dziedziny, w której nie jest ekspertem.

Komentarze są wyłączone.