Krzyżówki po angielsku

Krzyżówka angielska

Krzyżówka po angielsku, Vee-vee, CC BY-ND 2.0

Tłumaczenie krzyżówek byłoby bardzo trudną czynnością, ponieważ krzyżówka to w zasadzie duże nagromadzenie gier słownych. Na pewno też tłumaczenie ich byłoby bezsensowne, ponieważ o wiele prościej jest napisać je od nowa. Jednak to samo, co sprawia, że krzyżówka byłaby trudna do przetłumaczenia, czyni ją przydatnym narzędziem do nauki języka. Krzyżówki do nauki angielskiego to standard na lekcjach języka. W artykule tym powiemy sobie, jak wyglądają angielskie krzyżówki – jaka jest terminologia i jak formułowane są pytania. Artykuł może być szczególnie interesujący dla nauczycieli, którzy chcą przygotować krzyżówkę na lekcję angielskiego i którzy muszą umieć o niej rozmawiać po angielsku.

KRZYŻÓWKI ANGIELSKIE OGÓLNIE

Tłumaczenie na angielski słowa krzyżówka to crossword. Etymologia tego słowa jest jasna – ma związek z krzyżującymi się słowami. Słowo, które wpisujemy do krzyżówki, to entry (hasło) albo answer (odpowiedź). Pytania do krzyżówki to clues (wskazówki) albo definitions (definicje). Pojedyncze pole krzyżówki po angielsku to square (kwadrat). Białe pola zwane są lights, a ciemne – darks. Tłumaczenie na angielski wyrażenia „rozwiązać krzyżówkę” brzmi „to solve a crossword”.

Słowa w krzyżówce wpisujemy od góry w dół albo od lewej do prawej. Twórcy krzyżówek dzielą w związku z tym pytania na dwie grupy oznaczone słowami „poziomo” i „pionowo”. Tłumaczenie na angielski tych nagłówków brzmi: „across” i „down”. Znajomość tej terminologii może znacznie ułatwić życie nauczycielowi, który wykorzystuje na lekcji krzyżówki do nauki angielskiego.

KRZYŻÓWKI PO ANGIELSKU – PYTANIA

Najprostszy rodzaj pytania w krzyżówkach angielskich to po prostu synonim, np. „rush” (odpowiedź: hurry), albo definicja, np. „military vehicle” (odpowiedź: tank). Jak widać, czasownik nie jest poprzedzony partykułą „to”, a wyrażenie rzeczownikowe występuje bez rodzajnika.

Oprócz tych standardowych pytań są inne, mniej oczywiste, przez co krzyżówki do nauki angielskiego rzadko z nich korzystają. Oto kilka przykładów:

  • Pytanie o ogólniejsze słowo: „Ladybugs, e.g.” (tłumaczenie: np. biedronki). Odpowiedź: insects.
  • Pytanie o nazwę wykonawcy czynności: „makes a choice” (tłumaczenie: dokonuje wyboru). Odpowiedź: decision-maker. Uwaga: możliwa jest też odpowiedź: opts (czyli synonim).
  • Pytanie o brakujące słowo (zwłaszcza w przypadku przysłów i cytatów): „A — man is an angry man”. Odpowiedź: hungry. Brakujące słowo oznacza się długim myślnikiem.
  • Pytanie o synonim, ale z podpowiedzią: „Reduce, as pain” (tłumaczenie: złagodzić, np. ból). Odpowiedź: relieve.

KRZYŻÓWKI ANGIELSKI I POLSKIE – RÓŻNICE

Krzyżówki po angielsku i po polsku są bardzo podobne, jednak można znaleźć parę różnic.

  • Krzyżówki po angielsku nie zawierają pytań o imiona typu „obchodzi imieniny 18 stycznia”. Powód jest prosty: w krajach anglojęzycznych nie obchodzi się imienin (przy okazji: tłumaczenie na angielski słowa imieniny = name day).
  • Krzyżówki angielskie często proszą o synonim odmienionego czasownika, np. na pytanie: „prepares tea”, odpowiedź brzmi: „brews”. W polskiej krzyżówce pytanie „zaparza herbatę” byłoby pytaniem o wykonawcę czynności.

JAK PRZYGOTOWAĆ KRZYŻÓWKI DO NAUKI ANGIELSKIEGO?

W Internecie można znaleźć liczne gotowe krzyżówki na lekcje angielskiego. Jeśli jednak chcemy przygotować własną krzyżówkę do nauki języka, można skorzystać ze specjalnych programów on-line. Warto pamiętać, że zwykłe angielskie krzyżówki są zbyt trudne dla uczących się języka.

 

1 Komentarz

  • Marta pisze:

    Krzyżówki to dobry sposób na naukę, ale absolutnie muszą być przygotowane specjalnie dla uczących się języka, bo inaczej to tragedia.

Odpowiedz na „MartaAnuluj pisanie odpowiedzi