Oferta

Nasze biuro tłumaczeń oferuje następujące usługi:

 • tłumaczenie pisemne
 • korekta i redakcja tekstu
 • nauka języka
 • tworzenie list słówek (glosariuszy)
 • konsultacje językowe
 • copywriting

Języki, których dotyczy oferta:

Wykonujemy też tłumaczenia między dwoma językami obcymi, np. tłumaczenia z niemieckiego na angielski i z angielskiego na niemiecki.

Zamów tłumaczenie on-line

Informacje o tym, jak zamawiać tłumaczenie i pokrewne usługi, można znaleźć w zakładce Jak zamawiać?

Informacje o tym, co ma wpływ na cenę usługi, można znaleźć w Cenniku

Tłumaczymy różne rodzaje tekstów. Oferta obejmuje m.in.:

1. Tłumaczenie stron www i oprogramowania

 • tłumaczenie stron internetowych
 • tłumaczenie sklepu internetowego
 • tłumaczenie bloga
 • tłumaczenie portalu
 • tłumaczenie oprogramowania
 • tłumaczenie gry komputerowej
 • i inne

2. Tłumaczenia finansowe i biznesowe

 • tłumaczenie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych)
 • tłumaczenie analizy finansowej, opinii biegłego rewidenta
 • tłumaczenie korespondencji, dokumentów
 • tłumaczenie biznesplanu, protokołu, wytycznych
 • i inne

3. Tłumaczenie prawne

 • tłumaczenie umowy
 • tłumaczenie pełnomocnictwa, upoważnienia
 • tłumaczenie aktów prawnych
 • tłumaczenie wyroku, pozwu
 • tłumaczenie zaświadczenia, oświadczenia, wniosku
 • i inne

4. Tłumaczenia akademickie

 • tłumaczenie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, inżynierskiej)
 • tłumaczenie streszczenia pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, inżynierskiej)
 • tłumaczenie artykułu naukowego
 • tłumaczenie tekstu naukowego
 • i inne

5. Tłumaczenie techniczne

 • tłumaczenie instrukcji obsługi
 • tłumaczenie patentu
 • tłumaczenie specyfikacji
 • tłumaczenie projektu
 • i inne

6. Tłumaczenie marketingowe

7. Tłumaczenia naukowe

 • tłumaczenie medyczne
 • tłumaczenie ekonomiczne
 • tłumaczenie chemiczne
 • tłumaczenie informatyczne
 • tłumaczenie archeologiczne
 • i inne

8. Tłumaczenie audiowizualne (tłumaczenie filmu)

 • napisy
 • lektor
 • dubbing
 • audiodeskrypcja
 • i inne

9. Inne tłumaczenia

 • tłumaczenie CV
 • tłumaczenie listu motywacyjnego
 • tłumaczenie dokumentów samochodowych (tłumaczenie dowodu rejestracyjnego)
 • tłumaczenie artykułu prasowego
 • tłumaczenie literackie

 

Komentarze są wyłączone.