Jak zamawiać?

Poniższe informacje dotyczą zamawiania tłumaczeń, redakcji i pokrewnych usług w biurze tłumaczeń EchoEcho.

Krok 1

Klient kontaktuje się z biurem poprzez adres e-mail (preferowany sposób) lub telefon w sprawie wyceny zlecenia. Wycena jest darmowa. Informacje potrzebne do wyceny:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • rodzaj usługi (tłumaczenie, redakcja, …)
 • informacja, czym jest tekst, którego dotyczy usługa (typ, dziedzina, przeznaczenie), np.: artykuł naukowy z dziedziny psychologii społecznej do publikacji w czasopiśmie, opisy produktów ze strony internetowej sklepu z ubraniami, instrukcja obsługi pralki itd. Im więcej informacji, tym lepiej (przykładowe rodzaje tekstów).
 • w przypadku tłumaczenia: język docelowy
 • preferowany termin wykonania zlecenia (praca w trybie ekspresowym jest droższa – zob. Cennik)
 • ewentualne wytyczne
 • tekst, którego dotyczy zlecenie. Jest potrzebny do wyceny, ponieważ istnieje wiele trudnych do przewidzenia czynników, które mają wpływ na wartość usługi, np. tekst jest trudny do odczytania z powodu słabej jakości skanu albo zawiera szczególnie wymagające elementy: hasła reklamowe, fragmenty poezji itd.
 • jeśli klient decyduje się nie przesyłać tekstu, potrzebna nam długość tekstu: liczba znaków liczona ze spacjami. W programie Microsoft Word liczbę znaków można sprawdzić poprzez: Narzędzia | Statystyka wyrazów. 1800 znaków to strona rozliczeniowa – teksty krótsze od jednej strony rozliczeniowej liczone są jako pełna strona rozliczeniowa

Jeśli otrzymamy tekst i wszystkie informacje, podamy ostateczną cenę usługi. Bez tekstu podamy cenę przybliżoną.

Krok 2

Klient przystaje na cenę i podaje wszystkie dane potrzebne do faktury:

 • jeśli praca zlecana jest przez osobę prywatną w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą: imię, nazwisko, adres zamieszkania + adres e-mail, na który mamy wysłać fakturę.
 • jeśli praca zlecana jest przez firmę: pełna nazwa firmy, adres siedziby, adres do doręczeń (jeśli inny niż adres siedziby), NIP, REGON + adres e-mail, na który mamy wysłać fakturę.

Krok 3

Klient przelewa ustaloną kwotę na konto wskazane w zakładce Kontakt.

Po wpłynięciu płatności biuro rozpocznie pracę nad zleceniem.

Krok 4

W czasie pracy wykonawca może się kontaktować z klientem, aby uzgadniać z nim pewne kwestie.

Krok 5

Przesyłamy wynik pracy oraz wersję elektroniczną faktury VAT, a na prośbę klienta: wysyłamy fakturę na papierze.

Informacje dodatkowe:

Jeśli tekst ma być opublikowany w połączeniu z jakąś grafiką i odnosi się do niej, do poprawnego tłumaczenia potrzebna nam jest również ta grafika. Np.

 • instrukcja obsługi urządzenia może zawierać schemat urządzenia
 • tekst naukowy może zawierać ilustracje, schematy, tabele

Wycięcie samego tekstu utrudnia lub uniemożliwia poprawne tłumaczenie.
Biuro zapewnia klienta, że wykorzysta tę grafikę wyłącznie w celu wykonania zlecenia.

Komentarze są wyłączone.