Rodzaje tłumaczeń

Nasi tłumacze specjalizują się w różnych rodzajach tłumaczenia i typach tekstów. Oto przykłady:

1. Tłumaczenie stron www i oprogramowania

 • strona internetowa
 • sklep internetowy
 • blog
 • portal internetowy
 • oprogramowanie
 • gra komputerowa
 • i inne

2. Tłumaczenie finansowe, biznesowe

 • sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)
 • analiza finansowa, opinia biegłego rewidenta
 • korespondencja, dokumenty
 • biznesplan, protokół, wytyczne
 • i inne

3. Tłumaczenie prawne

 • umowa
 • pełnomocnictwo, upoważnienie
 • akt prawny
 • wyrok, pozew
 • zaświadczenie, oświadczenie, wniosek
 • i inne

4. Tłumaczenia akademickie

 • praca dyplomowa (licencjacka, magisterska, doktorska, inżynierska)
 • streszczenie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, inżynierskiej)
 • artykuł naukowy
 • tekst naukowy
 • i inne

5. Tłumaczenie techniczne

 • instrukcja obsługi
 • patent
 • specyfikacja
 • projekt
 • i inne

6. Tłumaczenie marketingowe

 • ulotka, broszura
 • folder reklamowy
 • materiały reklamowe
 • reklama
 • i inne

7. Tłumaczenia naukowe

 • medycyna
 • ekonomia
 • chemia
 • informatyka
 • archeologia
 • i inne

8. Tłumaczenie audiowizualne

 • film
 • program
 • spot reklamowy
 • i inne

9. Inne tłumaczenia

 • tłumaczenie CV
 • list motywacyjny
 • dokumenty samochodowe (dowód rejestracyjny)
 • artykuł prasowy
 • literatura, powieść

Dzięki naszemu systemowi koordynacji tłumaczeń zlecenie zawsze wykonuje tłumacz, który specjalizuje się w danej dziedzinie.

Komentarze są wyłączone.