Tłumaczenie kilkadziesiąt na angielski

Kilkadziesiąt dyń

Kilkadziesiąt dyń, Tambako The Jaguar, CC BY-ND 2.0

Zgodnie z zapowiedzią, przedstawimy dziś kilka pomysłów na tłumaczenie na angielski słowa „kilkadziesiąt”. Tak jak w przypadku słowa „kilkanaście”, nie ma niestety jednego idealnego odpowiednika, ale na szczęście są pewne rozwiązania.

STANDARDOWE TŁUMACZENIE NA ANGIELSKI

Wydaje się, że najbardziej standardowym tłumaczeniem kilkadziesiąt na angielski są wyrażenia „several dozen” i „a few dozen”. Przykłady:

  • Policja przesłuchała kilkudziesięciu świadków. – The police interviewed several dozen witnesses.
  • Nasz klub ma kilkudziesięciu członków. – Our club has a few dozen members.

Tłumacz musi jednak pamiętać, że wyrażenia te nie zawsze pasują. Pewnych rzeczy raczej nie liczy się po angielsku w tuzinach, np. procentów, pieniędzy czy miar odległości. Jeśli kilkadziesiąt odnosi się do takich właśnie pojęć, tłumacz z polskiego na angielski musi poszukać innych rozwiązań.

INNE TŁUMACZENIA NA ANGIELSKI

Innym sposobem tłumaczenia są wyrażenia „several tens” i „a few tens”. Przykład:

  • Taka operacja kosztuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów. – Such a surgery costs several tens of thousands of dollars.

Zawsze warto się zastanowić, czy dla danego zjawiska nie ma bardziej specyficznego liczebnika niż „dozen” czy „ten”. W przypadku lat tłumacz na angielski może użyć słowa „decade”, które występuje w wyrażeniach „several decades” i „a few decades”. Np.:

  • Rock jest popularny od kilkudziesięciu lat. – Rock music has been popular for several decades.

Jeśli autor pisze „kilkadziesiąt dni”, możemy rozważyć określenia „several weeks” albo „several months”.

TŁUMACZENIE BARDZIEJ PRECYZYJNYM OKREŚLENIEM

Jeśli tłumacz na angielski wie, jaką dokładnie liczbę ma na myśli autor, czasem może po prostu zrezygnować z nieokreśloności i podać tę liczbę. Np.:

  • Kraśnik leży kilkadziesiąt kilometrów od Lublina. – Kraśnik is located 49 kilometres from Lublin.

Możliwe jest też rozwiązanie pośrednie – tłumacz może podać przybliżoną liczbę, np.:

  • Kraśnik leży kilkadziesiąt kilometrów od Lublina. – Kraśnik is located about 50 kilometres from Lublin.

Pewną odmianą tej techniki tłumaczenia jest podanie przybliżonego zakresu, np.:

  • Muzeum powstało kilkadziesiąt lat temu. – The museum was founded fifty or sixty years ago.

Dodaj komentarz