sommation – tłumacz francuski

sommation

rzeczownik żeński
  1. mil. wezwanie do zatrzymania się i ewentualnie przedstawienia się (np. Halte ou je fais feu! – Stój albo strzelam!)
    Le soldat peut faire usage de son arme après la 3ème sommation. – Żołnierz może użyć broni po trzecim wezwaniu do zatrzymania się.

Wyrażenia

  • tir (m) de sommation
    mil. strzał ostrzegawczy
od fr. czasownika sommer, który pochodzi od łac. summa – podsumowanie