Tłumaczenie z polskiego na angielski

Gdy Polacy decydują się na przekład tekstu na język obcy, zazwyczaj jest to tłumaczenie z polskiego na angielski. Najczęściej zlecane jest przez polską firmę lub osobę prywatną, która chce zaistnieć za granicą, niekoniecznie w krajach anglosaskich. Często jest to tłumaczenie stron www, artykułów naukowych, ulotek i CV.

Na początek warto wspomnieć, jak w tłumaczeniu zmienia się długość tekstu. Język angielski jest bardziej zwięzły niż język polski (m.in. z powodu krótszych wyrazów), jednak w każdym tłumaczeniu jest pewien przyrost związany z koniecznością wyjaśniania niektórych elementów. Dlatego w sumie tłumaczenie z polskiego na angielski ma w przybliżeniu tę samą długość, co oryginał.

Tłumacz z polskiego na angielski boryka się z licznymi trudnościami. Poniżej wymienimy niektóre z nich:

  • Język polski posługuje się bogactwem końcówek fleksyjnych, oznaczających rodzaj, przypadek i liczbę wyrazów. Końcówka wskazuje, które elementy są ze sobą połączone, i przez to ułatwia zrozumienie zdania. Przykład: „Zobaczyłem pomidora i sałatę, która wyglądała na bardzo świeżą”, „Zobaczyłem pomidora i sałatę, które wyglądały na bardzo świeże” – tłumaczenie dosłowne obu zdań na angielski brzmi tak samo: „I saw a tomato and a lettuce, which looked very fresh”. Aby wskazać, co dokładnie było świeże, tłumacz z polskiego na angielski musi dokonać jakiegoś przekształcenia, np. odwrócić kolejność elementów i zdanie podrzędne wstawić zaraz po „sałacie”: „I saw a lettuce, which looked very fresh, and a tomato”. Nie zawsze jednak możemy w ten sposób odwrócić kolejność. Dzięki końcówkom gramatycznym w języku polskim można budować długie, skomplikowane zdania, po angielsku natomiast zdania powinny być krótsze, ponieważ skuteczność zaimków jest ograniczona.
  • Dużą trudnością są różnice w szyku zdania. Niemal każde polskie zdanie w tłumaczeniu na angielski wymaga zmiany kolejności wyrazów. Jednak dużo poważniejszym problemem jest to, że w języku polskim szyk jest swobodny, a w angielskim – sztywny. W pewnych sytuacjach zarówno po polsku, jak i po angielsku pewne elementy powinny pojawić się na końcu zdania. Po polsku po prostu przenosimy wybrany element na koniec zdania, po angielsku natomiast musimy dokonać większych przekształceń, np. użyć strony biernej albo wybrać inny czasownik. Przykład: „Tę książkę napisał Adam Mickiewicz” – „This book was written by Adam Mickiewicz”.
  • Kolejnym problemem są rozróżnienia dokonywane przez język angielski, które nie istnieją w polszczyźnie: rodzajniki i liczne czasy. Przykład: o wydarzeniach w przeszłości możemy mówić za pomocą czasów Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect i Past Perfect Continuous. Użycie czasu zależy od wielu czynników. Za każdym razem, gdy w polskim tekście pojawia się czasownik w czasie przeszłym, tłumacz z polskiego na angielski musi się dobrze wczytać i wydedukować kilka istotnych informacji, np. czy dane zdarzenie trwa do dziś czy nie.
  • Kolejnym problemem jest fakt, że polska kultura jest mało znana na świecie. Tłumacząc z angielskiego na polski można sobie pozwolić na zostawienie bez wyjaśnienia niektórych elementów, np. Pentagon, Bond, Halloween, ponieważ Polacy je dobrze znają. Jednak polskie elementy kulturowe, np. Pałac Kultury, Zagłoba, topienie marzanny mogą nic nie mówić czytelnikom za granicą. Jeśli jest to tłumaczenie stron www, można liczyć na to, że czytelnik zechce sam sprawdzić daną informację w Internecie, jednak jeśli chodzi o teksty drukowane, może być konieczność subtelnego ich wyjaśnienia.
  • Inną kwestią jest mnogość odmian języka angielskiego. Tłumacząc tekst na angielski należy podjąć decyzję, czy posłużyć się odmianą brytyjską, amerykańską, czy może jeszcze inną. Zależy to od wielu czynników, np. w przypadku tłumaczenia CV – w jakim kraju zleceniodawca ma zamiar ubiegać się o pracę.

Wszystko to sprawia, że choć angielski jest najbardziej znanym językiem obcym w Polsce i wiele osób powiedziałoby, że jednym z łatwiejszych, tłumaczenie z polskiego na angielski przedstawia wiele problemów i dobrze jest powierzyć je profesjonalistom.

Komentarze są wyłączone.